Banjol 123, Otok Rab

Nautika

nautika

Nautički turizam u Hrvatskoj sve je razvijeniji a broj plovila koja ljeti plove Jadranom sve veći. Posljednjih godina na Jadran, pa tako i na Rab, dolaze velike jahte najbogatijih ljudi svijeta i podsjećaju na dane kada su na Rabu boravili članovi britanske kraljevske obitelji.

Rab je izuzetno zanimljiv nautičarima. Uvale za dnevno sidrenje i rekreaciju, brojni mali otočići oko otoka te povoljna ruža vjetrova za morske vukove s jedrima razlog su što vode oko otoka ,ljeti privlače nautička plovila. Dvije marine na otoku pružaju nautičarima svu potrebnu infrastrukturu i komfort.

Saznajte više: http://www.rab-visit.com/hr/aktivnosti/nautika/32

Banjol 123, Otok Rab